Pandemia Wizerunku

  • Post comments:1 Komentarz

Za zniszczenie efektów żmudnej pielęgnacji_ubiczuj ich, Panie.

Za bolesne dotanienie wizerunku_ubiczuj ich, Panie.

Za zepsucie w 5 godzin najbliższych miesięcy_ubiczuj ich, Panie.

Miejże miłosierdzie nad w ł o s a m i naszymi.